LNB-serien

LNB-serien

  • Ku LNB(HX-KuLNB)

    Ku LNB(HX-KuLNB)

    Ku-band LNB inkluderer hovedsakelig en mottakskanal, en lavstøyforsterker og en lokal oscillatorkrets;den forsterker lavstøysignalet til Ku-båndet fra satellitten og nedkonverterer det til S/L-båndet.Produktet har egenskapene høy pålitelighet og liten størrelse, og produktet brukes i satellittjordterminaler.

    Lav lyd;høyfrekvent stabilitet;liten størrelse;lav fase støy;resultatindikatorer har nådd det internasjonale avanserte nivået.