Ukjølt polarisert infrarød kjernesett

Ukjølt polarisert infrarød kjernesett

  • Ukjølt polarisert infrarød kjernesett

    Ukjølt polarisert infrarød kjernesett

    Med utviklingen av deteksjonsteknologi blir presisjonen og følsomheten til infrarød deteksjon høyere og høyere, men på grunn av begrensningen av de iboende egenskapene til tradisjonelle infrarøde signaler, er sannsynligheten for måloppdagelse og identifikasjon vanskelig å forbedre.Den infrarøde polarisasjonsavbildningsteknologien kan omfattende skaffe flerdimensjonal funksjonsinformasjon som intensiteten, polarisasjonen og bildet av målet, effektivt forbedre kontrasten mellom målet og bakgrunnen, fremheve detaljene til målet, forbedre målgjenkjenningseffekten, og identifiserer effektivt infrarøde kamuflasjemål under lav kontrast., skille naturlig bakgrunn fra menneskeskapte gjenstander, etc.